بدون شرح

قطار می رود!
تو می روی!
تمام ایستگاه می رود!
و من چقدر ساده ام
که سالهای سال
در انتظار تو؛
کنار این قطار رفته ایستاده ام؛
و همچنان
به نرده های ایستگاه رفته،
تکیه داده ام!
                                قیصر امین پور

/ 0 نظر / 6 بازدید