ویرجینیا ولف میگه: هنر، نسخه جهان واقعی نیست. از آن نکبت همان یک نسخه کافی است... 

کاری به هنر و غیر هنرش ندارم. چون که تنها هنرم که سرسختانه و متعصبانه روی اون ایستادم و هر از گاهی چوبش رو به بدترین شکل ممکن خوردم "عصبانیت و زود از کوره در رفتنه". به قول ولف همون بهتر که از این نکبت همون یه نسخه هم کافیه.

"ژان رنوآر" میگه: "وحشتناک است که هر کس دلیل خودش را دارد و زندگی در دنیایی که همه حق دارند و حقی برای دیگران قائل نیستند، اصلن آسان نیست. قائل شدن حق برای دیگری شاید نتیجه اعتماد باشد"...

درب و داغون و ناراحتم؛ ولی نگران نیستم.

/ 1 نظر / 15 بازدید

تو دوره زمونه ی ما درب و داعون بودن هم یکی از احساسات محسوب میشه که وقت و بی وقت میاد سراغ آدمیزاد و خیلی هم عجیب نیست و بلاخره یه جوری حل میشه ولب نگرانی از اون هجوم های ناگهانیه که دست بردار نیست که خودش مسبب درب و داغونیه . نگران نباشی همه چیز زود زود خوب میشه